Běhání se svíčkou 2020

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

08.06.2020

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem ve Vyškově)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Magdaléna Hajzlerová 721 715 071 ahavyskov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal
Lékař ČČK - paní Danuše Adamcová 606 512 820
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 1930 - 2015
ročníky 1930 - 2015

Soutěže

Muži 150 m, 800 m, 5000 m
Ženy 150 m, 800 m, 5000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve 14.00 hod. ve vestibulu atletického stadionu za parkem ve Vyškově.

Startovné

50,- Kč/závodník; u závodníků přihlášených na místě činí startovné 80,- Kč.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletuka.cz od pondělí 1. června 2020 do neděle 7. června 2020 do 20:00 hod. Na místě se lze přihlásit na místě v den závodu nejpozději 30 min. před startem příslušného závodu.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14.45 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno z čelní strany dresu a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince nebo v přilehlých prostorách stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat a zaplatit startovné v závodní kanceláři nejpozději 30 min. před startem své disciplíny. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu, ke stažení na www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna zdravotnicí Českého Červeného kříže.

Časový pořad

pondělí, 8.6.2020

Čas Disciplíny
14:45 800 m Ž Finále
15:00 800 m M Finále
15:20 150 m Ž Běh
15:35 150 m M Běh
16:00 5000 m M Finále
16:30 5000 m Ž Finále

Další informace

Věcné ceny - na trati 800 m a 5000 m budou vyhlášeni první tři závodníci absolutního pořadí.

Klasifikace Dlouhé míle 2020 bude možná na všech tratích. Započítá se nejlepší dosažený bodový zisk (příklad: 2. na 800 m; 5. na 800 m a 10 na 5000 m, tzn. do DM 2020 se započítá bodový zisk ze 150 m, kde skončil závodník na 2. místě).

Závodník může startovat v libovolném počtu disciplín.