Klubové závody v hodu diskem

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

11.03.2020

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil
Hlavní rozhodčí Bohuslav Macháč
Technický ředitel Michal Černý 725 306 900 skplz@seznam.cz
Výsledky zpracoval Bohmann David 601 328 571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 1960 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1960 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Pouze pro závodníky AK Škoda Plzeň a pozvané závodníky

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg
Dorostenky disk 1kg
Juniorky disk 1kg
Junioři disk 1,75kg
Muži disk 2kg
Ženy disk 1kg
Žáci disk 1kg
Žákyně disk 0,75kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena 11.3 od 13:30 hodin v prostorách vstupní haly

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.3. do 10.3. 23:59

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 11.3.2020

Čas Disciplíny
14:30 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
paticka