Běh Stříbrem – běžecký pohár mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

14.06.2020

Místo

Stříbro (Stříbro (Masarykovo náměstí 1))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Moravec Vladislav
Hlavní rozhodčí Hana Schimmerová
Výsledky zpracoval Neuwirt Miroslav

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši 100 m, 300 m, 400 m
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky 100 m, 300 m, 400 m
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné               : dospělí 120 Kč, dorost 50 Kč a žactvo 20 Kč,

                                Při přihlášce v den závodu se startovné zvyšuje o 30,-Kč a vše je splatné při prezentaci 

Přihlášky

 Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.6.00:00 do 12.6. 20:00hod. - platí pro kategorie zahrnuté do běžeckého poháru mládeže..

Dospělí a neregistrovaní atleti e-mailem na adresu vladislav.moravec@seznam.cz  do 16,00 hod. 13. června 2020.

 

Časový pořad

neděle, 14.6.2020

Čas Disciplíny
08:50 400 m EleHm Běh 400 m EleZm Běh
09:00 Přespolní běh EleH Běh Přespolní běh EleZ Běh
09:15 Přespolní běh Žkm Běh Přespolní běh Žcm Běh
09:30 Přespolní běh Žci Běh Přespolní běh Žky Běh
09:40 Přespolní běh Dky Běh Přespolní běh Dci Běh
10:00 300 m EleHm Běh
10:10 300 m EleZm Běh
10:20 100 m EleHm Běh
10:30 100 m EleZm Běh

Další informace

 

Součást Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2020

 

Pořadatelské organizace: město Stříbro a oddíl atletiky TJ Baníku Stříbro

Hlavní pořadatel    : Martin Záhoř, starosta města Stříbra

Ředitel závodu       : Moravec Vladislav

Hlavní rozhodčí      : Schimmerová Hana

Organizační pracovník: Kotek Jaroslav

Datum                     : neděle 14. června 2020

Místo                      : start a cíl – Stříbro, Masarykovo náměstí

                                     šatny u startu – v budově Městského úřadu – pokud to omezení coronaviru umožní

Přihlášky      :      e-mailem na adresu vladislav.moravec@seznam.cz u neregistrovných   do 16,00 hod. 13. června 2020. Prvních 80 přihlášených v kategoriích dospělých dostane pamětní tričko

Start                     : v 8,50 hodin první kategorie, hlavní závod

                             v 11,30 hod. POZOR  ZMĚNA

                                        V době vydání těchto propozic počítáme s hromad-

                                         ným startem, Pokud dojde ke změně omezení, při

                                         kročíme ke změnám startu (intervalový start, start ve

                                         vlnách apod.)

Startují                   : všichni zájemci, kteří nemají zdravotní omezení. Za

                                zdravotní stav u závodníků nad 18 let odpovídá kaž-

                                dý účastník osobně, u mladších rodiče nebo vedoucí

                                výpravy nebo je způsobilost potvrzena na soupisce

                                školy nebo oddílu                                            

Popis tratě              : povrch – asfalt, dlažba, zpevněná cesta –

                            POZOR dospělí !!!!!!!  BUDE JINÁ TRAŤ. Start i cíl

                            na náměstí, ale převážná část trasy povede v parku                

                              a na starém mostě

Startovné               : dospělí 120 Kč, dorost 50 Kč a žactvo 20 Kč,

                                Při přihlášce v den závodu se startovné zvyšuje o 30Kč a vše je splatné při prezentaci 

                               Cestovné: hradí vysílající organizace

Kategorie              : viz časový rozpis

Ceny           :            žákovské kategorie – věcné ceny a diplom                    :

                       ostatní kategorie – finanční ceny v celkové výši 10000 Kč

                               muži A       1 000 – 800 - 600  

                               muži B          600 – 400 - 300                       

                               muži C          600 – 400 – 300 

                               muži D          600 – 400 - 300    

                               ženy F          600 – 400 - 300

                               ženy G         600 – 400 - 300    

                               dorostenci    věcné ceny     

                               dorostenky  věcné ceny    

                                soutěž „Běžec Tachovska“: muži  A            200-100

                                                                          muži B            200-100                                                                       muži C            150-100

                                                                          muži D            150-100

                               překonání traťového rekordu : muži        1 000                                                                                  ženy        1 000

 

        Traťové rekordy:  závodí se na nové trase, odměna za překonání traťové

                       ho rekordu nebude vyplacena

        Proti tradici z hlediska shromažďování nebude losována tombola.

               

Zvláštní ustanovení : závodí se dle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a na                     

                           vlastní nebezpečí

 

ČASOVÝ    ROZPIS  ZÁVODU

start v          kategorie                   narození                            délka tratě

8,50    přípravka mladší žáci 2011 – 2012                               400 m

           přípravka ml. žákyně 2011 – 2012                               400 m

9,00    přípravka starší žáci  2009 – 2010                               700 m

           přípravka st. žákyně  2009 – 2010                               700 m

9,15    mladší žáci                 2007-  2008                           1 000 m

           mladší žákyně            2007 – 2008                            1 000 m

 

9,30   starší žáci                   2005 - 2006                           1 500 m

           starší žákyně             2005 – 2006                           1 500 m

9,40    dorostenci                  2003 – 2004                           3 000 m

           dorostenky                 2003 – 2004                           3 000 m

 

10,00  nejmladší děti kluci   2013 - 2014                              300 m

10,10 nejmladší děvčata      2013 - 2014                              300 m

10,20  předškoláci kluci        2015 a mladší                           100 m

10,30  předškoláci děvčata    2015 a mladší                           100 m

 

11,30  muži A                       1981 a mladší                         7 000 m

11,30  veteráni B                  1971 – 1980                            7 000 m

11,30  veteráni C                  1961 – 1970                            7 000 m

11,30  veteráni D                  1960 a starší                           7 000 m

11,30  ženy F                        1986 – 2002                            7 000 m

11,30  ženy G                       1985 a starší                           7 000 m

 

 

                          V Y H L Á Š E N Í    V Í T Ě Z Ů

 

Přípravka, mladší a starší, mladší žáci, mladší žákyně,        9:30    

Starší žáci, starší žákyně, dorost,                                         9:55

Nejmladší děti, předškoláci                                                  10:45

muži, ženy                                                                           12,15

    

 

                NA START ZÁVODU SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

 

 

 

                Martin Záhoř                                   ing. Vladislav Moravec

          starosta města Stříbra                          předseda oddílu atletiky