Vrhačská sobota

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

10.10.2020

Místo

Brno (Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

ročníky 1920 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1920 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Každý závodník musí podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zároveň i souhlas s dodržováním hygienických podmínek stanovených starostou jednoty v souvislosti s epidemií koronaviru.

Při příchodu a po skončení každé disciplíny jsou závodníci povinni provést dezinfekci rukou.

 

!!! ZAHÁJENÍ závodu v 10.00 hod. !!!

 

DISCIPLÍNY: kladivo, koule, disk, oštěp - do 55 metrů!!!, břemeno

 

ČASOVÝ POŘAD: kladivo pro všechny kategorie od 10.00 hod.,  ostatní disciplíny následují ve výše uvedeném pořadí.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

V případě, že do závodu jedné disciplíny bude přihlášeno více jak 15 závodníků, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet pokusů v této disciplíně na 4 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hodin, prezence (nikoliv přihlášení!) nejpozději 20 minut před začátkem závodu.

Všichni závodníci musí být předem přihlášeni, dochází ke změně, kdy přihlášení na místě není možné. Přihlášky jsou možné přes web ČAS, e-mailem, telefonicky - nejpozději do čtvrtka 8.10.2020.

Startovné

Startovné: každá jedna disciplína 50 Kč, ve startovném je zahrnuto malé občerstvení

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.10.2020 do 8.10.2020.

Přihlášky je rovněž možné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877, přihláška musí obsahovat jméno závodníka, oddíl, kategorii, disciplíny (s uvedení SB u každé disciplíny).

Bez přihlášení předem do čtvrtka 8.10.2020 nelze startovat!!!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877