3.kolo KP Středočeského kraje družstev mládeže

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

29.08.2020

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Řídící soutěže družstev Jitka Šafránková (dky+jky) a Antonín Morávek (dci+jři)
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

VÁŽENÍ A MĚŘENÍ VRHAČSKÉHO NÁČINÍ POUZE V DOBĚ:

9:30 - 10:30 hodin a

12:00 - 13:00 hodin ve skladu u hlavní budovy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Soutěžící mimo středočeský přebor (tj. všechny starty MS)  platí 100,-Kč za 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 27.8.2020 do 20:00 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, omezeně je možné použít starý 300 m ovál. Zde ale pouze ve vymezeném prostoru, neboť zde budou probíhat vrahčské soutěže (kladivo, disk). Dále je možné k rozcvičení použít přilehlý lesopark Borky.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna pracovníky ČČK, kteří budou umístěni v bílém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 29.8.2020

Čas Disciplíny
10:30 3000 m Dci 3000 m Jři tyč Jři tyč Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:45 3000 m Dky 3000 m Jky
11:00 100 m Dci Rozběh dálka Jky dálka Dky
11:10 100 m Jři Rozběh
11:20 100 m Dky Rozběh
11:30 100 m Jky Rozběh
11:45 800 m Dci 800 m Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
11:55 800 m Dky 800 m Jky
12:00 tyč Jky tyč Dky dálka Dci dálka Jři
12:05 110 m př. Jři
12:10 110 m př. Dci
12:25 100 m př. Dky
12:30 100 m př. Jky
12:35 100 m Dci Finále A 100 m Dci Finále B
12:40 100 m Jři Finále A 100 m Jři Finále B
12:45 100 m Dky Finále A 100 m Dky Finále B
12:50 100 m Jky Finále A 100 m Jky Finále B
13:00 400 m Dci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
13:05 400 m Jři
13:10 400 m Dky
13:15 400 m Jky
13:30 1500 m Dci 1500 m Jři výška Jři výška Dci trojskok Dky trojskok Jky
13:40 1500 m Dky 1500 m Jky
13:55 400 m př. Jři
14:05 400 m př. Jky
14:15 300 m př. Dci disk 1kg Dky disk 1kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
14:25 300 m př. Dky
14:30 výška Jky výška Dky trojskok Dci trojskok Jři
14:35 200 m Dci
14:45 200 m Jři
15:00 200 m Dky
15:10 200 m Jky
15:25 4x100 m Dci 4x100 m Jři
15:35 4x100 m Dky 4x100 m Jky
16:00 Slavnostní vyhlášení soutěže družstev KP