Kolínské sportovní dny ZŠ - závod ZRUŠEN

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

08.06.2020

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Mgr. Vlasta Šlezová
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček
Lékař ČČK
Vedoucí ceremonielu Mgr. Jiří Jakoubek

Startují

ročníky 2004 - 2006
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2004 - 2006
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Žáci 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

V každé disciplíně (včetně čtyřboje v nejmladší kategorii) mohou za školu startovat maximálně 2 závodníci. Závodník může startovat maximálně ve 2 disciplínách. V nejmladší kategorii bude vyhlášeno pořadí nejen v celém čtyřboji, ale také v jednotlivých disciplínách.Definitivní přihlášku vedoucí vyplní přes internetovou přihlášku na www.atletika.cz  ve formátu dle pokynů pořadatele do pátku5.6.2020 tak, abychom předešli velkým opravám v den závodu.

Soutěžní disciplíny:

dívky 4.-5. třída - čtyřboj (60 m, dálka, míček, 600 m)

chlapci 4.-5. třída - čtyřboj (60 m, dálka, míček, 600 m)

dívky 6.-7. třída - 60 m, dálka, výška, míček, 800 m

chlapci 6.-7. třída- 60 m, dálka, výška, míček, 1000 m

dívky 8.-9. třída - 60 m, dálka, výška, koule 3 kg, 800 m

chlapci 8.-9. třída - 60 m, dálka, výška, koule 4 kg, 1000 m

 

Technické disciplíny (dálka, míček, koule)

Všichni závodníci mají 3 pokusy, poté postupuje 8 nejlepších závodníků do finále, kde mají pouze 1 finálový pokus.

UPOZORNĚNÍ: Dohlédněte na své žáky, pokud se jim kryjí 2 disciplíny. Dodržujte pravidlo, že běžecká disciplína má přednost před technickou. U vrchníka technické disciplíny se domluvte, že daný žák odchází na běžeckou disciplínu. Vrchník Vás zařadí na konec nebo na začátek pokusů. Pokud žák nestihne pokus v daném kole pokusů, přichází o něj a nelze se s vrchníkem domluvit, že by si například odházel 2 pokusy naráz apod. Rozhodčí budou v tomto směru striktní.

60 m

Finále bude vytvořeno na základě dosažených časů z rozběhů. Do finále postupuje 8 nejrychlejších závodníků

Skok do výšky – základní výšky a zvyšování

Mladší žákyně:           115 a dále po 5 cm

Mladší žáci:                120 a dále po 5 cm

Starší žákyně:             125 a dále po 5 cm

Starší žáci:                  145 a dále po 5 cm

Základní výšky byly určeny na základě výsledků z Poháru rozhlasu. Základ je vždy určen podle 20. výkonu v pořadí Poháru rozhlasu.

POUČENÍ:

Šatny pro Vaše žáky jsou v části budovy, která je blíž k silnici. WC je k dispozici v prostoru posezení u bufetu. Ostatní šatny a prostory jsou pouze pro členy atletického oddílu.

 

Za věci odložené v šatnách (cennosti – telefony, tablety, peněženky apod.) neručíme. Šatny jsou průchozí. Za poplatek 50,-Kč si můžete cennosti odložit v závodní kanceláři.

 

Upozorňujeme, že při přistižení kteréhokoliv žáka při ničení majetku (plastové židle, vybavení šaten apod.), bude tento žák okamžitě DISKVALIFIKOVÁN ze všech atletických soutěží a současně doporučíme organizačnímu výboru KSD 2018 diskvalifikovat tohoto žáka z dalších sportů v průběhu KSD 2018.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Změny (škrtnutí chybějícího žáka a náhrada jiným žákem) povoleny v počtu max. 4 děti za školu v pondělí 8.6.2020 do 8.45 hod. v závodní kanceláři

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do pátku 5.6.2020 23:59 h.

Zdravotní služba

Zajištěna pracovníky ČČK, kteří budou umístěni v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

pondělí, 8.6.2020

Čas Disciplíny
00:00 čtyřboj EleH čtyřboj EleZ
09:15 60 m EleH (hlavní rovinka) + 60 m EleZ (protirovinka) výška Žcm dálka Žci koule 3kg Žky
09:30 60 m Žkm Rozběh 60 m Žcm Rozběh
09:35 dálka EleZ kriket EleH
09:45 60 m Žky Rozběh 60 m Žci Rozběh
10:05 800 m Žkm Běh výška Žkm dálka Žky koule 4kg Žci
10:25 kriket EleZ dálka EleH 800 m Žky Běh
10:45 60 m Žkm Finále
10:50 60 m Žcm Finále
10:55 60 m Žky Finále výška Žky dálka Žcm kriket Žkm
11:00 60 m Žci Finále
11:20 600 m EleH (nový stadion) 600 m EleZ (starý stadion)
11:35 1000 m Žcm Běh
11:45 1000 m Žci Běh výška Žci dálka Žkm kriket Žcm
12:00 150 m Žky Běh
12:15 150 m Žci Běh