2. kolo KPD mladšího žactva JmKAS, sk. A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

16.09.2020

Místo

Blansko (Stadion ASK Blansko, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Mlýnská 19)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ondřej Ellinger 722 541 862 info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ing. Jan Nečas
Řídící soutěže družstev Mgr. jan Dvořák
Hlasatel Erik Řezník
Lékař VZS Blansko
Časomíru zajišťuje Jan Pokorný, JAC Brno
Výsledky zpracoval Jan Pokorný, JAC Brno

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 14:00hod v buňce na stadionu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.9. od 12:00hod do 15.9. do 20:00hod

Šatny

Šatny jsou k dispozici od 14:00 ve sportovní hale ASK Blansko.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u kanceláře závodu

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u kanceláře závodu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zajišťuje na stadionu VZS Blansko.

Časový pořad

středa, 16.9.2020

Čas Disciplíny
15:00 Prezentace
16:00 60 m př. Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále A koule 2kg Žkm Finále oštěp 400g Žkm Finále
16:10 60 m př. Žkm Finále
16:25 60 m Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále oštěp 500g Žcm Finále
16:40 60 m Žkm Finále
16:45 dálka Žcm Finále
17:00 1500 m Žkm Finále výška Žkm Finále
17:10 1500 m Žcm Finále
17:30 300 m Žcm Finále dálka Žkm Finále B
17:50 300 m Žkm Finále
18:20 4x60 m Žcm Finále
18:30 4x60 m Žkm Finále

Stravování

V bufetu na stadionu, nebo v restauraci na zimním stadionu.

Parkování

Před stadionem ASK Blansko.

LogoVelke