Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.

Datum

04.10.2020

Místo

Blansko (Stadion ASK Blansko, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Mlýnská 19)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ondřej Ellinger 722 541 862 info@atletikablansko.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ing. Jan Nečas
Řídící soutěže družstev Ing. Jiří Proch, Jiří Kadla ml.
Lékař VZS Blansko
Časomíru zajišťuje Jan Pokorný, JAC Brno
Výsledky zpracoval Jan Pokorný, JAC Brno

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti. V ostatních technických disciplínách mají všichni závodníci tři pokusy, prvních 8 závodníků postupuje do finále. Podle výkonů, které jsou uvedeny na stránkách ČAS, bude vybráno maximálně 36 startujících do každé běžecké disciplíny, 24 startujících do každé technické disciplíny. Mohou startovat pouze registrovaní závodníci!
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9:00hod v buňce na stadionu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2.10.2020 do 20:00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici od 9:00 ve sportovní hale ASK Blansko.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u kanceláře závodu

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u kanceláře závodu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zajišťuje na stadionu VZS Blansko

Časový pořad

neděle, 4.10.2020

Čas Disciplíny
09:00 PREZENTACE
10:00 60 m př. Žcm Finále výška Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
10:15 60 m př. Žkm Finále
10:35 60 m Žcm Rozběh
10:55 60 m Žkm Rozběh
11:15 oštěp 400g Žkm Finále
11:20 800 m Žcm Finále výška Žcm Finále
11:30 800 m Žkm Finále
11:45 300 m Žcm Finále dálka Žkm Finále
12:00 300 m Žkm Finále
12:10 koule 2kg Žkm Finále
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 60 m Žkm Finále kriket Žcm Finále
12:40 1500 m Žcm Finále
12:50 1500 m Žkm Finále
13:05 150 m Žcm Finále
13:15 dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
13:30 150 m Žkm Finále kriket Žkm Finále
14:05 4x60 m Žcm Finále
14:25 4x60 m Žkm Finále
14:45 VYHLÁŠENÍ

Stravování

Na stadionu nebo v restauraci na zimním stadionu

Parkování

Parkovací plochy kolem stadionu ASK Blansko