1.sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

26.05.2020

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Marta Kovářová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2009
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2009

Soutěže

Dorostenci 110 m př., disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Junioři disk 1,75kg
Muži 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, výška, tyč, dálka, trojskok, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 100 m př., disk 1kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

100 Kč na disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.5. do 25.5. do 10 hodin nebo mailem

Zdravotní služba

 Od 15 hodin bude zdravotnice Zdena Reichlová v kanceláři .

Časový pořad

úterý, 26.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 tyč M
15:20 tyč Ž
15:30 disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
16:30 100 m př. Ž 100 m př. Žci oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M
16:35 110 m př. Dci
16:40 100 m Ž
16:45 100 m M
17:00 800 m Ž výška Ž
17:10 800 m M dálka M
17:20 60 m Ž
17:30 60 m M výška M dálka Ž
17:50 200 m Ž
18:00 200 m M trojskok M
18:20 trojskok Ž

Parkování

Parkování nebude zajištěno v areálu stadionu a veřejnost nebude mít přístup na stadion - jen závodníci a rozhodčí.

Další informace

Závod je uzavřený z hygienických důvodů dle nařízení vlády pro domácí, zvané a hostující závodníky Sokola Opava.