Rieter mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.

Datum

29.08.2020

Místo

Ústí nad Orlicí

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Vladimír Vaněk 731 159 499 vanek-agency@seznam.cz
Ředitel závodu Roman Langer
Hlavní rozhodčí Jan Vencl

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2010
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2010

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 300 m, 300 m př., oštěp 600g
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v soboru 29. srpna od 13 hodin v 1. patře budovy u cíle na stadioně.

 

Startovné

Každý přihlášený závodník uhradí 200,-Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17. srpna do úterý 25. srpna do 24 hodin.

Výběr bude proveden ve středu 26. srpna a zveřejněn na webu ČAS a webu pořadatele.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 13 hodin v závodní kanceláři. Všichni závodníci si musí startovní číslo vyzvednout nejpozději 90 minut před zahájením disciplíny. Bez startovního čísla nebude nikdo připuštěn na start.

Svolavatelna

Všichni závodníci se musí prezentovat ve svolavatelně - běhy nejpozději 30 minut před začátkem disciplíny, technické dsiciplíny nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny.

Zdravotní služba

Bude umístěna v budově u cíle.

Časový pořad

sobota, 29.8.2020

Čas Disciplíny
15:00 100 m Ž
15:05 oštěp 600g Ž
15:10 100 m M
15:15 dálka M
15:20 300 m Ž
15:25 koule 7,26kg M
15:30 60 m Žci
15:45 60 m Žky
16:00 200 m Ž
16:05 oštěp 800g M
16:10 200 m M
16:20 800 m M
16:40 300 m př. Ž
16:50 300 m M

Další informace

Finanční odměny - 1. místo 3000,- Kč   2. místo 2000,- Kč   3. místo 1000,- Kč

Odměny v plné výši 100% budou vyplaceny pouze v případě dosažení limitu A, při dosažení limitu B bude vyplacena odměna ve výši 50%.

Pro omezený počet českých reprezentantů je možnost dojednání individuálních podmínek s manažerem mítinku Vladimírem Vaňkem.