Oddílový pětiboj ml.žactva - uzavřený závod

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

21.05.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Šulc Augustin
Hlavní rozhodčí Milan Nožička
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje Legerská Hana
Výsledky zpracoval Legerská Hana +420732228204 gimany@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 150 m, 600 m, tyč
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Žákyně 150 m, 600 m, tyč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14,00hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5.2020 do 20.5.2020 do 19,00hod.

Šatny

Šatny nebudou k dispozici, otevřeno bude pouze WC

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

čtvrtek, 21.5.2020

Čas Disciplíny
14:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm
15:00 60 m př. Žcm
15:20 60 m př. Žkm tyč Žky tyč Žci kriket Žcm
15:50 60 m Žcm dálka Žkm
16:20 150 m Žky dálka Žcm
16:40 150 m Žci
16:50 60 m Žkm kriket Žkm
17:10 600 m Žky
17:15 600 m Žci
17:20 800 m Žcm
17:40 800 m Žkm

Další informace

Mladší žactvo přihlašujte pouze do pětiboje!!!