VZ v hodu kladivem a diskem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

08.06.2020

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 1a, Praha 2, 12000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Pařízek 737026850 lukyparez@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Fic

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři disk 1,75kg, kladivo 6kg
Žáci disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 14:30 hodin v budově na konci cílové rovinky.

Startovné

Startovné se hradí v závodní kanceláři před zahájením dané disciplíny.

žactvo: 70kč

mládež: 80kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce oddílu www.vinpr.cz, a to do 7.6.2020 do 20h či do zaplnění kapacity 25-ti závodníků/-ic na disciplíně.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 8.6.2020

Čas Disciplíny
15:30 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále
16:45 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
18:00 disk 1kg Žci Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
19:15 kladivo 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále