1. mítink Plzeňského kraje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Falcon Rokycany z.s.

Datum

15.05.2020

Místo

Rokycany (Čechova 855, Jižní Předměstí, Rokycany)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vosejpka Jan
Ředitel závodu Šůcha Michal 606052390 sucha.michal@post.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Časomíru zajišťuje Sladký Roman 777122998 info@pro-sport.cz
Výsledky zpracoval Sladký Roman 777122998 info@pro-sport.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 60 m, 1000 m, dálka
Dorostenky 60 m, 1000 m, dálka
Juniorky 60 m, 1000 m, dálka
Junioři 60 m, 1000 m, dálka
Muži 60 m, 150 m, 1000 m, dálka
Ženy 60 m, 150 m, 1000 m, dálka
Žáci 60 m, 800 m
Žákyně 60 m, 800 m

Technická ustanovení

Skok daleký - každý závodník absolvuje jen tři pokusy, bez možnosti postupu do finále.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 12 hodin.

Startovné

Startovné pro atlety z Plzeňského kraje  je zdarma. Pro atlety mimo Plzeňský kraj je 100,- Kč za každou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7. 5. do 13. 5. 20:00

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. WC k dispozici v budově na stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

pátek, 15.5.2020

Čas Disciplíny
13:00 60 m Žci Běh
13:20 60 m Žky Běh
13:50 800 m Žci Běh
14:10 800 m Žky Běh
15:00 60 m Dci Běh
15:15 60 m Jři Běh dálka Dci Finále
15:30 60 m M Běh
15:45 60 m Dky Běh dálka Jři Finále
16:00 60 m Jky Běh
16:15 60 m Ž Běh dálka Dky Finále
16:30 150 m M Běh
16:45 150 m Ž Běh dálka Jky Finále
17:00 1000 m Dci Běh
17:15 1000 m Jři Běh dálka M Finále
17:30 1000 m M Běh
17:45 1000 m Dky Běh dálka Ž Finále
18:00 1000 m Jky Běh
18:15 1000 m Ž Běh

Další informace

Opatření přijaté v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19:

V každé okamžiku může být na stadionu maximálně 100 osob. Bude muset tak být omezena účast na 90 starších žáků a žákyň (dohromady) a 90 dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek, mužů a žena (dohromady). Přednost startu budou mít závodníci AC Falcon Rokycany, dále pozvaní závodníci a dále závodníci dle data a času přijetí přihlášek. Přihlášený účastník může startovat maximálně ve 3 disciplínách. O případném vyřazení závodníků přesahujících počet 90 rozhodne ředitel závodu po ukončení přihlášek. Finální startovní listina i časový pořad budou vyvěšeny před konáním akce na stránkách www.pkas.cz.

Není možné, aby se závodník před i po své disciplíně zdržoval v prostorách dráhy a celého stadionu. Pro rozklusání, vyklusání a rozcvičení proto využívejte prostory mimo atletický stadion. (například sousedící park).

Přítomnost atleta v celém sportovním areálu bude tolerována pouze k dokončení svého rozcvičení. Z důvodu povoleného maximálního množství 100 osob v areálu není možná přítomnost fanoušků, rodičů a dalších osob. Pokud bude počet lidí v areálu hraniční, budou muset sportovní areál opustit pro určitý čas rovněž trenéři. Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož pokud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

Děkujeme za pochopení.

U vchodu do areálu bude umístěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.