2. mítink Plzeňského kraje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

23.05.2020

Místo

Stříbro (Palackého 1269, Stříbro)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Matulka Alexandr alexandr@matulka.cz
Hlavní rozhodčí Martin Nedbal
Lékař MUDr. Perglerová Eva
Časomíru zajišťuje Průša Pavel prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Průša Pavel prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

V disciplíně 1500m moho startovat starší žáci a starší žákyně.

Předpokládané  počty startujících v disciplínách:

100m     42

300m     42

dálka     16

výška    16

1500m   24

Případní nevybraní závodníci budou zveřejněni v pátek 22.5.2020 na webu PKAS a ČAS.

 

Soutěže

Muži 100 m, 300 m, 1500 m, výška, dálka
Ženy 100 m, 300 m, 1500 m, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výška skok vysoký žen : 140cm,  mužů  165cm

Pokud závodník nemá výkon roku 2020, do přihlášek uváďte výkon roku 2019. K těmto výkonům se bude přihlížet v případě výběru závodníků.


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Startovné pro atlety z Plzeňského kraje  je zdarma. Pro atlety mimo Plzeňský kraj je 100,- Kč za každou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),  do 21.5.2020 - 22:00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo areál atletického stadionu, K rozcvičení se může využít hřište s úmělou trávou v prostoru u parku.

Na atletické sektory budou závodníci vpuštění u běhů 15minut před disciplínou. U skoků 30 minut před disciplínou. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru za plotem cíle. Po provedené prezentaci budou odvedeni, k disciplíně.

Prezentace končí u běhů 15minut před startem. U skoků 30minut před startem.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. WC k dispozici v budově na stadionu.

Zdravotní služba

Bude umístěna v cílovém prostoru

Časový pořad

sobota, 23.5.2020

Čas Disciplíny
14:00 Otevření závodní kanceláře
15:00 100 m Ž Běh výška Ž výška M
15:30 100 m M Běh
16:00 300 m Ž Běh
16:15 dálka M dálka Ž
16:30 300 m M Běh
17:00 1500 m Ž Běh
17:15 1500 m M Běh

Parkování

Pro parkování využijte parkoviště u zimního stadionu a hřiště s umělým travníkem. Pro vstup na stadion bude otevřen i boční vstup od vrhačské louky. 

Další informace

Opatření přijaté v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19:

V každém okamžiku může být na atletických sektorech a tribuně maximálně 100 osob.

Není možné, aby se závodník před i po své disciplíně zdržoval v prostorách atletických sektorů. Pro rozklusání, vyklusání a rozcvičení proto využívejte prostory mimo atletický stadion. 

Přítomnost atleta v celém sportovním areálu bude tolerována pouze k dokončení svého rozcvičení, závodu a po ukončení závodu okamžitě opustí sportoviště. Z důvodu povoleného maximálního množství 100 osob v areálu není možná přítomnost fanoušků, rodičů a dalších osob. Pokud bude počet lidí v areálu hraniční, budou muset sportovní areál opustit pro určitý čas rovněž trenéři. Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož popud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

Tribuna stadionu bude uzavřena a pouze pro trenéry u skoku dalekého bude možnost využít prostor nad dálkařským sektorem. 

Každý závodník, který nastoupí k disciplíně tímto svým jednáním potvrzuje, že nevykazuje příznaky onemocnění Covid -19

Děkujeme za pochopení.

V prostoru prezentace a na jednotlivých sektorech  bude umístěna dezinfekce..