2. veřejné závody AK Škoda Plzeň

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

26.05.2020

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Vladimír Bartůněk
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Muži 200 m, 500 m, výška, tyč
Ženy 200 m, 500 m, výška, tyč
Žáci 60 m, 800 m, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 800 m, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 26.5. od 14:00 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Startovné pro členy AK Škoda Plzeň zdarma.

Pro závodníky ostatních oddílů je výše startovného 100 Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.5.2020 do 24.5.2020 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

úterý, 26.5.2020

Čas Disciplíny
14:00 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci
15:00 60 m Žky Běh koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
15:15 60 m Žci Běh
15:45 800 m Žky Běh koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
16:00 800 m Žci Běh
17:00 500 m Ž Běh výška Ž tyč M
17:15 500 m M Běh
17:45 200 m Ž Běh
18:00 200 m M Běh výška M tyč Ž

Další informace

Vzhledem k nařízení vlády k situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 budou muset všechny osoby, které v danou chvíli nezávodí, mít zakrytá ústa a nos rouškou.

V areálu se smí pohybovat pouze závodníci, rozhodčí a trenéři. Veřejnosti je vstup do areálu zakázán.

Maximální počet startujících je omezen na 275 závodníků.

paticka