Jarní atletický mítink odpoledne

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

23.05.2020

Místo

Litomyšl

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Kubíček
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Jonáš

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

muži a ženy

Soutěže

Muži 300 m, 1000 m, dálka, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg
Ženy 300 m, tyč, dálka, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšku v tyči určí pořadatel podle přihlášek.
Veteráni a veteránky podávají přihlášku e-mailem na adresu: jan.kubicek@skm-lit.cz

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadiónu od 12,00hod.

Startovné

50,-Kč za disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5.2020 do 21.5.2020 19:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze  na trénikovém hřišti s umělovou trávou

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v nářaďovně tribuny

Šatny

Nejsou k dispozici, bude otevřená tribuna a záchody.

Výsledky

Kopie zápisů s výsledky budou vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 23.5.2020

Čas Disciplíny
13:00 tyč veteráni tyč Ž dálka M koule 4kg Ž
13:30 300 m M
14:00 300 m Ž dálka Ž koule 7,26kg M
14:30 1000 m M
15:00 kladivo 7,26kg M