Zahajovací oddílové závody - běhy

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

18.05.2020

Místo

Šumperk (Žerotínova 55)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jarmila Hynková

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 5000 m
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m
Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 300 m
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 300 m
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m
Junioři 60 m, 150 m, 300 m, 5000 m
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 5000 m
Ženy 3000 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 100 m př.
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 60 m př.
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 60 m př.
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m, 100 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Na místě 30 minut před startem závodu.

Časový pořad

pondělí, 18.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m EleZ Běh 60 m Žkm Běh 60 m Žky Běh 60 m Dky Běh 60 m Jky Běh
15:15 60 m EleH Běh 60 m Žcm Běh 60 m Žci Běh 60 m Dci Běh 60 m Jři Běh 60 m M Běh
15:30 60 m př. Žkm Běh 60 m př. Žcm Běh
15:40 100 m př. Žky Běh 100 m př. Žci Běh
15:50 150 m EleZ Běh 150 m Žkm Běh 150 m Žky Běh 150 m Dky Běh 150 m Jky Běh
16:00 150 m EleH Běh 150 m Žcm Běh 150 m Žci Běh 150 m Dci Běh 150 m Jři Běh 150 m M Běh
16:15 300 m EleZ Běh 300 m Žkm Běh 300 m Žky Běh 300 m Dky Běh 300 m Jky Běh
16:30 300 m EleH Běh 300 m Žcm Běh 300 m Žci Běh 300 m Dci Běh 300 m Jři Běh 300 m M Běh
16:50 5000 m M Běh 5000 m Jři Běh 5000 m Dci Běh
17:00 3000 m Žky Běh 3000 m Dky Běh 3000 m Jky Běh 3000 m Ž Běh