Zahajovací oddílové závody - skoky, vrhy a hody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

20.05.2020

Místo

Šumperk (Temenická 11)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jarmila Hynková

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci výška, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky výška, dálka, koule 3kg, disk 1kg
Atletická přípravka-hoši výška, dálka
Atletická přípravka-dívky výška, dálka
Juniorky výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Junioři výška, dálka
Muži výška, dálka
Žáci výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg
Ml. žákyně výška, dálka, koule 2kg, disk 0,75kg
Žákyně výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

V den závodu 30 minut před startem.

Časový pořad

středa, 20.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 výška EleH Finále výška Žcm Finále výška Žci Finále výška Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále dálka EleZ Finále dálka Žkm Finále dálka Žky Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále disk 0,75kg Žkm Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 0,75kg Žcm Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1,5kg Dci Finále
16:00 výška EleZ Finále výška Žkm Finále výška Žky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále dálka EleH Finále dálka Žcm Finále dálka Žci Finále dálka Dci Finále dálka Jři Finále dálka M Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále