2.Porubský atletický pátek - uzavřené závody

logo AP 2018 - simple

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

22.05.2020

Místo

Ostrava - Poruba (Porubská 832, Ostrava - Poruba)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdenek Duda 733383013 atletika-poruba@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Toová
Výsledky zpracoval Zdenek Duda 733383013 atletika-poruba@seznam.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Žáci tyč
Ml. žáci tyč, pětiboj
Ml. žákyně tyč, pětiboj
Žákyně tyč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pátek 22.5. od 14:30 hodin v kanceláři v cíli.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5. do 20.5.

Šatny

Bez využití šaten !

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 22.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm
16:00 tyč Žcm tyč Žkm tyč Žci tyč Žky tyč Dci tyč Dky

Další informace

Do závodu budou vybráni pouze závodníci přihlášení online předem na stránce www.atletika.cz

V areálu bude k dispozici desinfekce, ale nejsou k dispozici šatny ani sociální zařízení.

Do areálu nebude vpuštěn doprovod ani diváci, pouze trenéři, závodníci a technický personál.

 

Opatření Vlády České republiky vztahující se i ke sportu a sportovním aktivitám:

- maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)

- bez šaten a sprch

- sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musejí po celou dobu

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry