Kontrolní závody Poruba

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

06.06.2020

Místo

Ostrava - Poruba (Porubská 832)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Toová Kateřina
Ředitel závodu Duda Zdenek
Hlavní rozhodčí Ivan Válka
Časomíru zajišťuje Duda Zdenek
Výsledky zpracoval Fiala Martin 604298461

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenky 100 m
Žáci 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., výška, dálka
Ml. žáci 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., výška, dálka
Ml. žákyně 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., výška, dálka
Žákyně 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., výška, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Pro cizí účastníky 100Kč za start

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.6. 2020 do 5.6. 2020 18:00

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 6.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 200 m př. Žcm Běh 200 m př. Žky Běh 200 m př. Žkm Běh výška Žci výška Žcm výška Žky výška Žkm
10:05 200 m př. Žci Běh
10:15 100 m Dky Běh 150 m Žky Běh 150 m Žkm Běh
10:30 150 m Žci Běh 150 m Žcm Běh
10:45 300 m Žky Běh 300 m Žkm Běh
11:00 300 m Žci Běh 300 m Žcm Běh
11:15 800 m Žky Běh 800 m Žkm Běh dálka Žci dálka Žcm dálka Žky dálka Žkm
11:30 800 m Žci Běh 800 m Žcm Běh
11:45 1500 m Žky Běh 1500 m Žkm Běh
12:00 1500 m Žci Běh 1500 m Žcm Běh

Další informace

Do závodu budou vybráni pouze závodníci přihlášení online předem na stránce www.atletika.cz

V areálu bude k dispozici desinfekce.

Do areálu nebude vpuštěn doprovod ani diváci, pouze trenéři, závodníci a technický personál.