VZ USK Praha mládeže a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

01.06.2020

Místo

Praha - Přátelství (Praha 6, ulice Běžecká)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ruda Jan 602245359 j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Mgr. Drbohlav Lukáš 602133591 l.drbohlav@email.cz
Lékař Mgr. Cymbál Miroslav
Hospodář Sluka Petr
Časomíru zajišťuje Ronovský Jiří

Startují

ročníky 1980 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1980 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 110 m př., 300 m př.
Dorostenky 100 m př.
Juniorky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., výška, tyč
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., výška, tyč, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči bude určeno na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář, prezentace a svolavatelna budou otevřeny od 15:15 při vstupu na stadion.

Startovné

Startovné činí 100,-Kč/start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2020 do 28.5.2020 23:59.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla jsou určena pouze pro závodníky v bězích na 600m a delších a jejich výdej bude probíhat při prezentaci a výběru startovného.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v jeho okolí. 

Svolavatelna

Svolavatelna = prezentace, zde se bude vybírat startovné a odtud budou závodníci a závodnice zaváděni k disciplíně (technické disciplíny - tyč 45min, dálka a výška 30min a běhy 15min před disciplínou). 

Šatny

Šatny ani sprchy nebudou na stadionu k dispozici!!! Toalety budou označeny a jejich kapacita je OMEZENA!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny na webu ČAS v pátek 29.5. do 12:00. Vzhledem k počtu přijatých závodníků k soutěžím může dojít k úpravě časového pořadu!

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje ředitel závodu, který také rozhodne o přijetí či nepřijetí závodcíka, závodnice k soutěži. Přednostní právo startu mají členové pořádajícího oddílu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po skončení závodů.

Protesty

Protesty týkající se výsledků zasílejte emailem na j.ruda@volny.cz.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Ž 100 m př. Jky
16:10 100 m př. Dky
16:20 110 m př. Dci tyč M tyč Ž
16:30 110 m př. Jři
16:40 110 m př. M výška Ž výška M
16:50 3000 m M 3000 m Ž dálka Ž
17:05 1000 m Ž
17:20 1000 m M
17:40 600 m Ž
18:00 600 m M
18:20 300 m př. Ž
18:35 300 m př. Dci
18:50 300 m př. M
19:00 300 m Ž
19:15 300 m M
19:30 60 m Ž
19:45 60 m M
20:00 150 m Ž
20:15 150 m M

Další informace

Vzhledem k vládním nařízením pořadatel přijal tato opatření:

- vstup na stadion bude umožněn pouze sportovcům, technické četě, rozhodčím a trenérům

- vstup rodinným příslušníkům a případně dalšímu doprovodu apod. nebude na stadion UMOŽNĚN!!!

- závodníci ihned po skončení své disciplíny jsou povinni opustit stadion

- všichni účastníci závodů, kteří budou vpuštěni na stadion jsou povinni dodržovat platná vládní nařízení!