Mikromítink ČAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

12.06.2020

Místo

Praha - Strahov (Evžena Rošického) (Praha 6, Diskařská ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Ruda 602245359 j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Mgr. Lukáš Drbohlav
Lékař Ivana Hesová
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Krejčí

Startují

ročníky 1980 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1980 - 2004

Soutěže

Dorostenci 300 m př.
Muži 100 m, 150 m, 200 m, 300 m, 800 m, 300 m př., tyč, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 100 m př., 300 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči bude určeno na základě výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže ve vrhu koulí mužů i žen se uskuteční na stadionu Přátelství.

Pořadatel případně udělá na základě řádných přihlášek výběr startujících a informace zveřejní na webu ČAS ve čtvrtek 11. června 2020 do 12hodin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 14:30hodin v tunelu stadionu Evžena Rošického, kde si závodníci vyzvednou startovní čísla.

Startovné

Startovné činí 100,-Kč/start. Startovné nehradí závodníci zařazení do soutěže dle výběru ČASu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.6.2020 do 10.6.2020.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14:30 v tunelu stadionu Evžena Rošického. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu - v tunelu stadionu Evžena Rošického nebo na stadionu Přátelství.

Svolavatelna

Každý závodník je prezentován převzetím startovního čísla příp. úhradou startovného.
Prezentace před disciplínou proběhne u běhů 10min před startem, u technických disciplín 20 min a u skok o tyči 30 min před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu Přátelství a slouží pouze k převlečení a hygieně. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u prezentace.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři pořadatel.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejňovány v tunelu stadionu ER a zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna na stadionu ER v prostoru startu na 50m.

Časový pořad

pátek, 12.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 300 m př. Ž výška Ž tyč M
16:05 koule 7,26kg M
16:15 300 m př. Dci
16:25 300 m př. M
16:40 800 m M
16:50 400 m Ž
17:00 300 m Ž
17:15 300 m M dálka Ž koule 4kg Ž
17:30 200 m Ž
17:45 200 m M tyč Ž
18:00 100 m př. Ž
18:15 150 m Ž
18:30 150 m M
18:45 100 m Ž
19:00 100 m M