5. mítink Plzeňského kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje ATLETCLUB Nýřany, z.s.

Datum

06.06.2020

Místo

Nýřany (Atletický stadion u ZŠ Nýřany, Nerudova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Zdeňek Mráček
Hlavní rozhodčí Stanislav Novák

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Atletclubu od 10 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.5. do 2.6. do 20:00 hodin.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Lze využít krytou tribunu. WC v klubovně Atletclubu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 6.6.2020

Čas Disciplíny
11:00 koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
11:45 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
12:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
13:30 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19

V každém okamžiku může být na stadionu maximálně 100 osob = 90 závodníků dohromady. O případném vyřazení závodníků přesahující počet 90 rozhodne ředitel závodu po ukončení přihlášek. (nepředpokládáme) Finální časový pořad a startovní listina bude uvedena na stránkách www.pkas.cz

Není možné, aby se závodník před i po své disciplíně zdržoval v prostorách dráhy a celého stadionu. Pro rozcvičování proto využívejte prostory mimo atletický stadion.

Přitomnost atleta v celém sportovním areálu bude tolerována pouze k dokončení rozcvičení. Pokud bude počet lidí v areálu hraniční, buodu muset opustit spotrovní areál po určitý čas rovněž trenéři. Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož popud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

Děkujeme za pochopení.

U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.