Oddílový přebor ml. žactva v pětiboji

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

19.05.2020

Místo

Otrokovice (Sport. areál TJ Jiskra 1297)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prudký Aleš
Ředitel závodu Prudký Josef
Hlavní rozhodčí Kateřina Foltýnová
Lékař Slívová Michaela
Časomíru zajišťuje Remešová Dominika
Výsledky zpracoval Remešová Dominika

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově stadionu od 08.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.5. 8:00 do 18.5. 22:00

Šatny

Šatny ani sprchy nejsou z podle nařízení vlády k dispozici.

WC s tekoucí teplou vodou bude v provozu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomen školený zdravotník.

Časový pořad

úterý, 19.5.2020

Čas Disciplíny
13:30 pětiboj Žcm Finále
14:00 pětiboj Žkm Finále