Krajský přebor ve vícebojích pro všechny kategorie od staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

20.06.2020 - 21.06.2020

Místo

Liberec (atletický stadion Sport Park Liberec, Jeronýmova ul. Horní Růžodol Liberec 7)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Jeřábek 608280509 p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Vít Zákoucký 728239500 vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař Petr Jenka 603203105 pj661@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Matěj Chvála 733383364 goranit@centrum.cz
Výsledky zpracoval Petr Jeřábek 608280509 p.jer@seznam.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g, desetiboj
Dorostenky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g, desetiboj
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g, desetiboj
Ženy 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Žáci 60 m, 1000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Žákyně 150 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu a v neděli od 9.30 hodin v kamerovém domku na tribuně.

Startovné

KP jednotlivců ve víceboji LKAS - startovné mužské složky 250 Kč za start , ženské složky 150 Kč za start. 

Mimo KP - závodníci platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10. 6. do 19. 6. 2020 do 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na protilehlé rovince.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně , věci si v šatně nenechávejte. Další možnost v šatnách pod A-Stylem na protilehlé rovince.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zajišťuje Vodní záchranná služba Petr Jenka, stanoviště v cílovém prostoru v automobilu VZS.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:30 Časový pořad orientační 100 m př. Ž 100 m př. Jky 100 m př. Dky 100 m př. Žky sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky sedmiboj Žky
10:45 100 m př. Žci devítiboj Žci
11:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci výška Žky výška Dky výška Jky výška Ž desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
11:15 disk 1kg Žci
11:30 dálka M dálka Jři dálka Dci
12:45 tyč Žci
13:00 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
13:45 koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
14:30 výška M výška Jři výška Dci
14:45 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
15:00 150 m Žky oštěp 600g Žci
16:00 400 m M 400 m Jři 400 m Dci

neděle, 21.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M 110 m př. Jři 110 m př. Dci dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky
10:30 60 m Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
11:30 tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Žci oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:00 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky koule 4kg Žci
14:00 výška Žci
14:30 mužské kategorie mohou být rozděleny do skupin podle ukončení tyče jednotlivých závodníků oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
15:45 1000 m Žci
16:00 1500 m M 1500 m Dci 1500 m Jři

Stravování

Je možné v restauraci Stadion nebo v bufetu na stadioně (A-Styl).