9. Atletická neděle Prachatice

Atletika_PT_logo_-_verze2

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

24.05.2020

Místo

Prachatice (Městský stadion Prachatice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz

Startují

ročníky 1960 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1960 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 300 m př., 4x100 m, dálka, koule 5kg
Dorostenky 100 m, 300 m př., 4x100 m, dálka, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x60 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 4x60 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x60 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 4x60 m, dálka, plný míč 1kg
Muži 100 m, 400 m př., 4x100 m, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m př., 4x100 m, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, 200 m př., 4x100 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 200 m př., 4x100 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vzhledem k současným vládním nařízením a omezením si pořadatel vyhrazuje právo přizpůsobit podmínky konání závodů těmto omezením. Toto přizpůsobení bude vycházet z podmínek platných ke dni konání závodů. Současně žádáme všechny účastníky, aby tato omezení respektovali a dodržovali. Děkujeme za pochopení.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 13:00 hodin v neděli 24.05.2020

Startovné

30 Kč za každou disciplínu, 30 Kč za jednu štafetu; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově (počet startů x 30 Kč, maximálně tedy 90 Kč za osobu vyjma štafet). Členové pořadatelského klubu startují zdarma. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

podávají atletické oddíly/kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky ČAS www.atletika.cz, ostatní elektronicky na e-mail atletickanedele@topi.cz nejpozději do čtvrtku 21.05.2020 20:00 hodin. Do elektronické přihlášky uveďte jméno a příjmení; datum narození; název sportovního klubu nebo školy nebo město či obec bydliště; přihlašované disciplíny (každý účastník může startovat nejvýše ve třech disciplínách). Závod štafet – přihlášky na místě 13:00-15:00.

Šatny

Pokud to legislativní opatření povolí, budou zajištěny v objektu sportovní haly v areálu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel NERUČÍ! Po dobu závodů bude otevřeno veřejné WC v areálu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 24.5.2020

Čas Disciplíny
14:05 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh 60 m Žky Běh 60 m Žkm Běh 60 m EleHm Běh 60 m EleH Běh 60 m EleZm Běh 60 m EleZ Běh koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 7,26kg M Finále
14:30 100 m M Běh 100 m Dci Běh 100 m Ž Běh 100 m Dky Běh dálka Žcm Finále dálka EleH Finále dálka EleHm Běh plný míč 1kg EleZm Finále plný míč 1kg EleZ Finále
15:00 dálka Ž Finále dálka Dky Finále dálka Žky Finále
15:15 60 m př. Žcm Běh 60 m př. Žkm Běh plný míč 1kg EleHm Finále plný míč 1kg EleH Finále
15:30 200 m př. Žci Běh 200 m př. Žky Běh dálka Žkm Finále dálka EleZ Finále dálka EleZm Finále
15:45 300 m př. Dci Běh 300 m př. Dky Běh
16:00 400 m př. M Běh 400 m př. Ž Běh dálka M Finále dálka Dci Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále
16:30 4x60 m EleH Finále 4x60 m EleHm Finále 4x60 m Žcm Finále 4x60 m Žkm Finále 4x60 m EleZm Finále 4x60 m EleZ Finále
16:50 4x100 m Žky Finále 4x100 m Dky Finále 4x100 m Ž Finále 4x100 m Žci Finále 4x100 m Dci Finále 4x100 m M Finále

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem.