Oddílové víceboje ml. žactva

CHRUDI_Logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

27.05.2020

Místo

Chrudim

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fiedler Karel

Startují

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26.5. do 7:30.

Časový pořad

středa, 27.5.2020

Čas Disciplíny
09:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm