1. kolo KPD mužů, žen, juniorů, dorostu a žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

06.06.2020

Místo

Jihlava (Atletický stadion Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Technický delegát PaedDr. Josef Novák 605 787 540 pepa1958@seznam.cz
Ředitel závodu Bohumír Machovec 777 477 979 machovec@vspj.cz
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 300 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 300 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 400 m př., 4x400 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Vytištěný a podepsaný přehled startujících odevzdají vedoucí družstev do 9 hodin v kanceláři závodu. Štafety se přihlašují na kartičkách.


d) V soutěžích pořádaných KAS neplatí hostování závodníků za jiný oddíl. Pro závody
pořádané ČAS toto ustanovení neplatí.
e) Junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně mohou startovat
pouze za družstvo ve své věkové kategorii. Pro závody pořádané ČAS toto
ustanovení neplatí.

Omezení startů
a) Počet závodníků v družstvu v základní části není omezen.
b) Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žactvo mohou v jednom
kole startovat maximálně ve třech individuálních disciplínách + štafetě.
 

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář ve druhém patře tribuny je otevřena od 8,30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.6.2020 08:00 hodin do 05.6.2020 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

 

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v 8:30 - 10:00 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu před hlavní tribunou.

Časový pořad

sobota, 6.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 400 m př. M 400 m př. Jři výška M výška Jři výška Dci dálka Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž
10:10 400 m př. Ž 400 m př. Jky
10:20 300 m př. Dci
10:25 300 m př. Dky
10:40 200 m př. Žci
10:50 200 m př. Žky
11:00 výška Žky dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky kladivo 4kg Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M 100 m Dci 100 m Jři výška Žci dálka M dálka Jři dálka Dci koule 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M oštěp 500g Žky
12:10 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky
12:30 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
12:45 800 m Žci
13:00 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky oštěp 600g Žci
13:15 800 m Žky
13:30 200 m M 200 m Jři 200 m Dci
13:40 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
14:00 150 m Žci trojskok M trojskok Jři trojskok Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:15 150 m Žky
14:30 4x400 m M 4x400 m Jři 4x400 m Dci
14:40 4x400 m Ž 4x400 m Jky 4x400 m Dky
14:50 4x300 m Žci
15:00 4x300 m Žky

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné pouze mimo areál na příjezdové cestě za oštěpařskou loukou.