KP mužů, žen, juniorů a dorostu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

13.06.2020

Místo

Jihlava

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Ředitel závodu Bohumír Machovec
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Vytištěný a podepsaný přehled startujících odevzdají vedoucí oddílů do 9 hodin v kanceláři závodu. Štafety se přihlašují na kartičkách.


Přebor je otevřenou soutěží pro dospělé, juniory a dorost. Žactvo startovat nesmí.
Závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách a štafetě.
V případě, že závodník nastoupí k více disciplínám, bude ve všech disciplínách zařazen mimo soutěž. Dosažené výkony budou platit.
Tituly se budou udílet v disciplínách, kterou dokončí minimálně tři závodníci z kraje.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář ve druhém patře tribuny je otevřena od 8.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.6.2020 08:00 hodin do 12.6.2020 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

 

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v 8:30 - 10:00 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu před hlavní tribunou.

Časový pořad

sobota, 13.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M tyč Ž tyč M tyč Jky tyč Dky tyč Jři tyč Dci dálka Ž dálka Dky dálka Jky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
10:05 110 m př. Jři
10:10 110 m př. Dci
10:15 100 m př. Ž
10:20 100 m př. Jky
10:25 100 m př. Dky
10:30 1500 m M 1500 m Dci 1500 m Jři
10:45 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
11:00 100 m M Finále 100 m Jři Finále 100 m Dci Finále dálka M dálka Jři dálka Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
11:10 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále
11:20 400 m M 400 m Dci 400 m Jři
11:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
11:50 800 m M 800 m Jři 800 m Dci výška M výška Dci výška Jři trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
12:00 800 m Ž 800 m Dky 800 m Jky
12:10 200 m M 200 m Jři 200 m Dci
12:20 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
12:35 400 m př. M 400 m př. Jři
12:45 400 m př. Ž 400 m př. Jky výška Ž výška Jky výška Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
12:55 300 m př. Dci
13:05 300 m př. Dky
13:25 4x100 m M 4x100 m Dci 4x100 m Jři
13:30 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné pouze mimo areál na příjezdové cestě za oštěpařskou loukou.