Oddílový přebor AK Zlín (I. část)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

18.05.2020

Místo

Zlín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Stanislav Laciga
Technický delegát Stanislav Laciga
Ředitel závodu Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 1960 - 2007
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1960 - 2007
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Startovat mohou atleti od kategorie mladšího žactva až po dospělé.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 3kg, disk 1kg
Juniorky 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 7,26kg, disk 2kg, sprint. tr
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 4kg, disk 1kg, sprint. tr
Žáci 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 100 m, 200 m, výška, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 13:00 v sekretariátu AK Zlín, budova SK v 1. patře, Hradská 854.

Přihlášky

Na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.5. 2020 do 16.5. 2020 do 20:00.

Přihlašování pouze přes atletickou kancelář, na místě pouze škrty!

Startovat mohou jen závodníci AK Zlín z.s., kteří budou vybráni technickým delegáem.

Starty závodníku z jiných klubů nebudou umožněny.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou uzavřeny! Vstup není možný.

 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 18.5.2020

Čas Disciplíny
14:00 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M Finále
14:30 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
15:00 60 m M 60 m Jři 60 m Dci 60 m Žci 60 m Žcm výška M Finále výška Jři výška Dci výška Žci výška Žcm sprint. tr M Finále
15:15 60 m Ž 60 m Jky 60 m Dky 60 m Žky 60 m Žkm
15:30 100 m M 100 m Jři 100 m Dci 100 m Žci 100 m Žcm koule 2kg Žkm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 4kg Jky sprint. tr Ž
15:45 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky 100 m Žky 100 m Žkm
16:00 200 m M 200 m Jři 200 m Dci 200 m Žci 200 m Žcm
16:15 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky 200 m Žky 200 m Žkm
16:30 výška Ž výška Jky výška Dky výška Žky výška Žkm

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad dle počtu startujících.