Oddílový přebor AK Zlín (II.část)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

20.05.2020

Místo

Zlín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Stanislav Laciga
Technický delegát Stanislav Laciga
Ředitel závodu Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 1960 - 2007
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1960 - 2007
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Startovat mohou atleti od kategorie mladšího žactva až po dospělé.

Soutěže

Dorostenci 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 700g
Dorostenky 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 500g
Juniorky 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 600g
Junioři 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 800g
Muži 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 800g
Ženy 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 600g
Žáci 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 400g, kriket
Žákyně 150 m, 300 m, 800 m, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 13:00 v sekretariátu AK Zlín, budova SK v 1. patře, Hradská 854.

Přihlášky

Na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.5. 2020 do 18.5. 2020 do 20:00.

Přihlašování pouze přes atletickou kancelář, na místě pouze škrty!

Startovat mohou jen závodníci AK Zlín z.s., kteří budou vybráni technickým delegátem.

Starty závodníku z jiných klubů nebudou umožněny.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou uzavřeny! Vstup není možný.

 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 20.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 150 m M 150 m Jři 150 m Dci 150 m Žci 150 m Žcm oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
15:30 150 m Ž 150 m Jky 150 m Dky 150 m Žky 150 m Žkm dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Žcm
16:00 300 m M 300 m Jři 300 m Dci 300 m Žci 300 m Žcm kriket Žcm
16:30 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky 300 m Žky 300 m Žkm oštěp 400g Žkm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky kriket Žkm
16:45 dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky dálka Žkm
17:00 800 m M 800 m Jři 800 m Dci 800 m Žci 800 m Žcm
17:15 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky 800 m Žkm

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad dle počtu startujících.