Oddílové přebory mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

16.06.2020

Místo

Brno - Horníkova

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ctibor Nezdařil
Technický ředitel Jan Pokorný

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Pouze členové oddílů JAC a BYAC Brno.

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

MLADŠÍ ŽACTVO startuje v pětiboji /60m překážek, 60m, dálka, míček, 800m/.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají rodiče na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.6. do 14.6. do 20:00

Šatny

 nejsou k dispozici šatny ani sprchy, využít lze pouze WC, a to při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Časový pořad

úterý, 16.6.2020

Čas Disciplíny
14:45 pětiboj Žcm pětiboj Žkm

Další informace

Stále platí zákaz vstupu rodičů do areálu školy.