SPOLU NA STARTU - Bechyně

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Bechyňský atlet.klub Bechyně

Datum

01.06.2020

Místo

Bechyně (Stadion Bechyně)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Rudolf Blažek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu  od 15:45 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do 31.5. 2020 do 18:00, popř. přímo na stadiónu.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 400 m
16:30 koule 2kg koule 3kg koule 4kg koule 5kg koule 6kg koule 7,26kg
17:00 výška
SPOLU_paticka2