SPOLU NA STARTU - Jindřichův Hradec

SPOLU_top
logo SKOKJH nové JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

01.06.2020

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, Jindřichův Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr Petr Voldán
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 200 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 200 m, dálka, plný míč 1kg
Žáci 60 m, 800 m, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý závodník se může přihlásit na libovolný počet disciplín ve své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Neplatí se - hlavní je zájem.

Přihlášky

Přihlášky je potřeba zaslat do soboty 30. května do 20 hodin Františku Lejtnarovi na e-mail:   flejtnar12@gmail.com.

Případně se bude možné přihlásit v den konání závodu do 16 hodin.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Šatny

Převlékání bude možné pouze na tribuně, šatny nebudou k dispozici.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:10 50 m EleHm dálka Žci dálka Žcm koule 2kg Žkm koule 3kg Žky
16:15 50 m EleZm
16:20 60 m EleH
16:25 60 m EleZ
16:30 60 m Žcm 60 m Žci dálka EleHm dálka EleH plný míč 1kg EleZm plný míč 1kg EleZ
16:35 60 m Žkm 60 m Žky
16:50 dálka Žky dálka Žkm dálka EleZm dálka EleZ koule 3kg Žcm koule 4kg Žci plný míč 1kg EleHm plný míč 1kg EleH
17:10 200 m EleHm
17:15 200 m EleZm
17:20 400 m EleH
17:25 400 m EleZ
17:30 800 m Žcm 800 m Žci
17:35 800 m Žkm 800 m Žky
SPOLU_paticka2