SPOLU NA STARTU - Brno 1

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

01.06.2020

Místo

Brno (Vojtova 12 c, 639 00 Brno - Štýřice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Lékař Dominika Matysková
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Pouze registrovaní členové AC Moravská Slavia Brno, spolek, nominovaní jejich trenéry. Závodníci jiných klubů dle výběu pořadatele.

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, výška, dálka
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, výška, dálka
Žáci 60 m, 300 m
Žákyně 60 m, 300 m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí vrchník disciplíny.
Soutěží se podle pravidel atletiky.

Ve skoku dalekém 3 základní pokusy + finále pro 8 závodníků/závodnic další tři pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v atletické klubovně od 14:00 hod.

Startovné

Závodnící jiných klubů 100,-Kč/závodník.

Přihlášky

Podávají trenéři závodníků přímo řediteli závodu, který následně provede jejich výběr dle výkonnosti. Hlásí se disciplína a nejlepší výkon (ne starší než jeden rok).

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na atletickém stadionu, mimo jeho závodní plochu. Rozklus po trávě fotbalového hřiště pouze po vnějším obvodu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově Vojtova 12 c, pánské i dámské šatny vš. sprch a WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v areálu stadionu a před konáním závodů od 27.5. v v budově Vojtova 12 c na nástěnce.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři ředitel závodu. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
14:30 100 m M dálka Ž
14:45 100 m Ž
15:00 60 m Žci
15:15 60 m Žky
15:30 400 m M dálka M
15:45 400 m Ž výška Ž
16:00 300 m Žci
16:15 300 m Žky výška M
16:45 800 m M
17:15 800 m Ž

Parkování

Parkování možné v okolních ulicích, kapacitně značně omezené.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje možnost časový pořad uspíšit podle počtů přihlášených závodníků.

SPOLU_paticka2