SPOLU NA STARTU - Brno 2

SPOLU_top
hlavička_new2

Pořadatel

Technicky zajišťuje VSK Univerzita Brno a AK Olymp Brno

Datum

01.06.2020

Místo

Brno (Blanenská 1)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Kotyza Petr 606333997 kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Leona Ondráčková
Technický ředitel Klézl David
Časomíru zajišťuje Mgr. Juránek Martin 732911189 mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Pouze závodníci pořádajících klubů VSK Univerzita Brno a AK Olymp Brno. Kategorie mladšího žactva v tojboji (60m, dálka, koule) a staršího žactva v maximálně třech disciplínách (60m, 60m př., dálka, výška, koule). Časový pořad bude zveřejněn na základě počtu přihlášených 29. 5. 2020.

Soutěže

Žáci 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, výška, dálka, koule 3kg, trojboj
Ml. žákyně 60 m, výška, dálka, koule 2kg, trojboj
Žákyně 60 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21. 5. 2020 do 28. 5. 2020 23:59

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
09:00 Zahájení závodů
10:30 60 m Žky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m př. Žky
11:05 60 m př. Žci
11:15 60 m Žky Finále
11:20 60 m Žci Finále
11:30 dálka Žci dálka Žky
12:30 koule 3kg Žky koule 4kg Žci
13:00 Vyhlášení žactvo
14:00 60 m Žkm Běh trojboj Žkm trojboj Žcm
14:20 60 m Žcm Běh
14:30 dálka Žkm koule 3kg Žcm
15:00 dálka Žcm koule 2kg Žkm
15:45 Vyhlášení ml. žactvo
16:00 výška Žci výška Žky výška Žcm výška Žkm
SPOLU_paticka2