SPOLU NA STARTU - Brno 3 - 100 let atletiky v Brně - Žabovřeskách

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub/oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

01.06.2020

Místo

Brno (Tyršovo hřiště Pod lesem, Žabovřesky, ul.Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing.Radim Jetelina 777 474 219 jetelina.radim@seznam.cz
Ředitel závodu Ing.Radim Jetelina 777 474 219 jetelina.radim@seznam.cz

Startují

ročníky 1921 - 2019

Soutěže

Mix výška, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí hlavní rozhodčí Břetislav Jílek podle výkonnosti a dále v soutěži dle pravidel WA.
Soutěží se podle pravidel atletiky. Závodníci v hodu oštěpem strpí dezinfekci nářadí po každém hodu. Užití vlastního náčiní se doporučuje,TAKOVÉ NÁČINÍ NEMUSÍ  být zapůjčeno dalším závodníkům.

Při hodu břemenem MUSÍ použít závodníci ochranné rukavice, tyto NESMÍ být zapůjčovány jiným závodníkům.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 16 hodin v areálu hřiště

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v sektoru 20 min před zahájením discipliny

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 20 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu . Závodníci v hodu břemenem  musí použít vlastní ochranné

rukavice, tyto je zákázáno půjčovat navzájem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areále, a to pro závodníky šatny mužů a pro závodnice šatny žen. Dále je možnost využít šatny v malé tělocvičně u dráhy

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:30 hod břemenem 5,45kg a 7,26kg (hmotnost dle pravidel WA nikoli podle ČASu)
16:40 hod břemenem 9,08kg (hmotnost dle pravidel WA nikoli ČASu)
16:50 hod břemenem 11,34kg (hmotnost dle pravidel WA nikoli ČASu)
17:00 slavnostní zahájení-100 let atletiky v Žabovřeskách=společně na startu
17:05 hod břemenem 15,88kg (hmotnost dle pravidel WA nikoli podle ČASu)
17:15 oštěp 800g Mix
17:25 oštěp 700g Mix
17:35 oštěp 600g Mix
17:45 hod oštěpem 500g a 400g
18:00 Běh na 1 kolo (234,87m)
18:02 skok vysoký mix s pokusem o překonání světo- (evrop-,česk-,oddílového)rekordu v kat.M85- 125cm výška Mix
SPOLU_paticka2