SPOLU NA STARTU - Vyškov

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

01.06.2020

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem Vyškov, Mlýnská 10.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal 47paste47@seznam.cz
Hlasatel Ing. Libor Karas
Lékař ČČK Danuše Adamcová 606512820
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek 607297205

Startují

ročníky 1930 - 2008
ročníky 1930 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2009 - 2015

Kategorie žen a mužů jsou otevřené všem věkovým kategioriím, kromě přípravek, které mají své závody ve své kategorii.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 200 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 200 m, dálka
Muži 200 m, 800 m, výška, tyč, dálka
Ženy 200 m, 800 m, výška, tyč, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 10 hod. ve vestibulu tribuny stadionu. Předem přihlášení závodníci se zde prezentují nejpozději 30´před startem své disciplíny.

Startovné

Na Den dětí bez startovného.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25. května 2020 do 30. května 2020 do 20 hod. Neregistrovaní závodníci se přihlašují na e-mail: ahavyskov@seznam.cz do 30. května 2020 do 20 hod.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 10 hod. v závodné kanceláři ve vestibulu stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech. Závodník/závodnice jsou povinni po skončení závodu odevzdat startovní číslo pořadateli do označené bedny v prostoru cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince a v přilehlých prostorách stadionu, zejména ve Smetanových sadech.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český červený kříž, paní Danuše Adamcová.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
11:00 dálka EleZ Finále dálka EleH Finále
13:00 výška M Finále dálka Ž Finále
14:30 výška Ž Finále dálka M Finále
15:40 800 m Ž Finále
15:50 800 m M Finále
16:30 tyč Ž Finále tyč M Finále
17:30 200 m EleZ Finále 200 m EleH Finále
17:45 200 m Ž Finále
17:50 200 m M Finále
SPOLU_paticka2