SPOLU NA STARTU - Nové Město n. Metují

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

01.06.2020

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Hospodář Jana Martinková
Časomíru zajišťuje Michaela Broumová
Výsledky zpracoval Ing. Ondřej Veverka

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 1998 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

3000m chůze resp. 5000m chůze kategorie OPEN

60m, dálka, míček a 600m mladší (2007-2008) a starší žactvo (2005-2006) 

Soutěže

Muži chůze 3000m, chůze 5000m
Ženy chůze 3000m, chůze 5000m
Žáci 60 m, 600 m, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 600 m, dálka, kriket

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Organizace závodu se řídí Nařízením Vlády ČR proti šíření pandemie Covid-19. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pondělí 1.6. od 13:30 hodin v prostoru cíle.

Startovné

Startovné 50,- Kč za každý start.

Členové SK NMMET startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.5. do 31.5. 20:00 hod

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od ___ v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Startovní čísla budou vydávána na startu běhů na 600m a na startu chodeckého závodu na 3000m a 5000m.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Na stadionu probíhá rekonstrukce hlavní travnaté plochy, na kterou je v tuto dobu zakázán vstup. 

Šatny

Šatny a sociální zařízení jsou k dispozici ve správní budově.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žky kriket Žci
15:30 dálka Žky
16:00 60 m Žci
16:30 dálka Žci kriket Žky
17:30 600 m Žky
17:45 600 m Žci
18:00 chůze 3000m M chůze 3000m Ž chůze 5000m M chůze 5000m Ž
Skener_20200520
SPOLU_paticka2