SPOLU NA STARTU - Cvikov

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov

Datum

01.06.2020

Místo

Cvikov (Školní hřiště Cvikov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Jakobi 723960930 marek.jakobi@seznam.cz

Startují

ročníky 1921 - 2019

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

SPOLU_paticka2