Spolu na startu ve Vítkovicích

Pořadatel

Technicky zajišťuje Moravskoslezský KAS, technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

01.06.2020

Místo

Ostrava (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Hana Valčuhová
Časomíru zajišťuje © OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval © OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Všechny běhy se běží na čas, bez postupu do finále. Při společném závodu více kategorií v dálce postupuje do finále nejlepších 8 závodníků, bez ohledu na kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 13 hodin.

Startovné

Startovné 100,-Kč za závodníka mimo atlety pořádajícího oddílu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.5.2020 do 31.5.2020 do 20,00 hodin.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici!!!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
15:30 100 m př. Žky 100 m př. Dky výška Žky výška Dky tyč Žky tyč Dky dálka Žci dálka Dci koule 3kg Žky koule 3kg Dky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
15:40 100 m př. Žci
15:45 110 m př. Dci
15:55 60 m Žky 60 m Dky
16:10 60 m Dci 60 m Žci koule 4kg Žci koule 5kg Dci
16:30 1000 m Žky 1000 m Dky oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky
16:40 1000 m Žci 1000 m Dci výška Žci výška Dci dálka Žky
16:50 300 m Žky 300 m Dky dálka Dky disk 1kg Žci disk 1,5kg Dci
17:05 300 m Žci 300 m Dci tyč Dci tyč Žci
17:20 2000 m Žky 2000 m Dky
17:35 2000 m Žci 2000 m Dci
17:50 150 m Žky 150 m Dky disk 0,75kg Žky disk 1kg Dky
18:05 150 m Žci 150 m Dci

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časověho pořadu, na základě provedené konečné prezentace.