SPOLU NA STARTU - Olomouc II

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek

Datum

01.06.2020

Místo

Olomouc (ZŠ Holečkova, Holečkova 10, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dalibor Hon 605759284 info@atletickepripravky.cz

Startují

ročníky 1921 - 2019

Ročníky narození 2011-2015 – každé dítě bude tvořit tým s jedním z rodičů.

Disciplíny:

Překážkový štafetový běh (poběží dítě a předá štafetu rodiči), skok z místa (součet obou výkonů), hod plným míčem – děti a hod na cíl – rodiče (výkon dítěte se bude násobit koeficientem úspěšnosti hodu na cíl rodiče) Celkové výsledky určíme na základě součtu pořadí jednotlivých disciplín (nejnižší součet pořadí vyhrává).

Soutěže

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

V přihlášce (prostý email) uveďte: „Spolu na startu“, ročník narození dítěte, jméno dítěte, jméno rodiče a zašlete mi přihlášku na mail dalibor.hon@centrum.cz

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 Start první disciplíny
18:00 Slavnostní vyhlášení.

Další informace

Z důvodu vládního nařízení se akce může zúčastnit max. 300 lidí. Po odečtení rozhodčích… nám zůstává maximální počet 130 týmů (rodič + dítě). Pokud se tedy chcete akce zúčastnit, je třeba oproti našim zvyklostem zaslat přihlášky předem a to do neděle 31.5.2020 do 20:00 hodin nebo do naplnění stavu. V přihlášce (prostý email) uveďte: „Spolu na startu“, ročník narození dítěte, jméno dítěte, jméno rodiče a zašlete mi přihlášku na mail dalibor.hon@centrum.cz

Nejsou povoleni fanoušci – pouze závodníci – nevoďte tedy žádný jiný doprovod.
Do areálu ZŠ Holečkova je přísný zákaz vjezdu, psů a kouření. 
Z důvodu akce se ruší všechny tréninky v pondělí 1.6.2020

SPOLU_paticka2