SPOLU NA STARTU - Svitavy II

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

01.06.2020

Místo

Svitavy

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 800 m, 300 m př., výška, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 800 m, 100 m př., 300 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 800 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 800 m, výška, dálka, koule 6kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 15:00 hodin.

Startovné

100 Kč za přihlášený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.5. do 29.5. Celkový počet startujících bude omezen na 70 závodníků.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m Žky 60 m Žci 60 m Žcm 60 m Žkm výška Jky výška Dky výška Žky výška Žkm dálka Žcm dálka Žci dálka Jři dálka Dci
16:15 60 m př. Žkm 60 m př. Žcm
16:30 100 m př. Žky 100 m př. Žci 100 m př. Dky koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Jky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři kriket Žcm
16:45 100 m Jři 100 m Dci 100 m Jky 100 m Dky
17:00 300 m Žky 300 m Žci 300 m Žcm 300 m Žkm 300 m př. Dky 300 m př. Dci výška Dci výška Jři výška Žci výška Žcm dálka Jky dálka Dky dálka Žky dálka Žkm
17:30 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky kriket Žkm
18:00 800 m Jři 800 m Dci 800 m Žci 800 m Žcm 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky 800 m Žkm
SPOLU_paticka2