SPOLU NA STARTU - klubové závody Klatovy

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Klatovy

Datum

01.06.2020

Místo

Klatovy (Domažlická 609)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan 602408457 libor@boldan.eu
Hlasatel Vojtěch Koželuh
Hospodář Tomáš Görner Tom.Gorner@seznam.cz
Výsledky zpracoval Michal Procházka atletika.klatovy@gmail.com

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 3kg
Juniorky 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg
Junioři 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 1000 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Běhy na 60 a 150 metrů budou rozděleny podle věkových kategorií mladší žactvo (ročníky 2007 a 2008) a starší žactvo (ročníky 2005 a 2006). Ostatní kategorie budou startovat společně při naplnění drah podle rozhodnutí hlavní rozhodčí. Všechny běhy jsou jako finálové, pořadí bude určeno podle dosažených časů. 

Běh na 1000 metrů budou startovat všechny věkové kategorie hromadně (rozděleno na ženské a mužské složky).

Ve vrhu koulí budou startovat všechny věkové kategorie hromadně (rozděleno na ženské a mužské složky). Každý závodník bude mít tři pokusy, po třech pokusech 8 nejlepších napříč věkovými kategoriemi další tři pokusy. 

Ve skoku dalekém budou startovat společně všechny věkové kategorie (děleno na mužské a ženské složky). Každý závdník / závodnice bude mít 3 pokusy. 

Ve skoku vysokém budou startovat společně všechny věkové kotagorie (děleno na mužské a ženské složky). O stanovení základní výšky a postupových výškách rozhodne hlavní rozhodčí po poradě s trenéry. Každý závodník / závodnice bude mít na příslušné výšce 3 pokusy. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve stanu u cílových schodů od 16:00 hodin.

Startovné

Startovné se neplatí. 

Přihlášky

Přihlašování se uskutečňuje osobně nebo prostřednictvím trenéra v závodní kanceláři nejpozději 15 minut před zahájením disciplíny. 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Výdej startovních čísel

O přidělení startovních čísel rozhodne hlavní rozhodčí. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v lesoparku Hůrka nebo na travnaté ploše uvnitř atletického oválu. 

V případě, že bude na ploše více jak 300 osob, technický ředitel vykáže nezávodící účastníky mimo stadion. 

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které odpovídá jejich věkové kategorii. K dispozici bude náčiní klubové. Vrchní rozhodčí odpovídá za použití odpovídajícího náčiní (koule). 

Svolavatelna

Každý vrchní rozhodčí svolá závodníky před disciplínou u závodní kanceláře a odjede s nimi do příslušného sektoru. 

U běhů si závodníky svolá startér. 

Šatny

Šatny nebudou k dispozici, závodníci se mohou převléci na přilehlé tribuně při dodržení minimálních odstupů. 

 

Startovní listiny

O nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů rozhoduje hlavní rozhodčí ve spolupráci se startérem. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

V kategoriích mladšího a staršího žactva budou vyhlášeni tři nejúspěšnější závodníi / závodnice. Ti obdrží medaile. 

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:30 60 m Žcm Finále 60 m Žci 60 m Dci 60 m Jři 60 m M koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále
16:50 60 m Žkm Finále 60 m Žky 60 m Dky 60 m Jky 60 m Ž dálka Žcm Finále dálka Žci dálka Dci dálka Jři dálka M
17:10 dálka Žkm Finále dálka Žky dálka Dky dálka Jky dálka Ž koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
17:30 150 m Žkm Finále 150 m Žky 150 m Dky 150 m Jky 150 m Ž výška Žcm Finále výška Žci výška Dci výška Jři výška M
18:00 150 m Žcm Finále 150 m Žci 150 m Dci 150 m Jři 150 m M výška Žkm Finále výška Žky výška Dky výška Jky výška Ž
18:30 1000 m Žcm Finále 1000 m Žci 1000 m Dci 1000 m Jři 1000 m M
18:45 1000 m Žkm Finále 1000 m Žky 1000 m Dky 1000 m Jky 1000 m Ž
SPOLU_paticka2