SPOLU NA STARTU - Praha

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠSK Újezd nad Lesy-Praha

Datum

01.06.2020

Místo

Praha - Újezd nad Lesy (Polesná 1690, 190 16, Praha 9 - Újezd nad lesy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Jirsa spolunastart@jirsa.dev
Hlavní rozhodčí Dan Caldr
Lékař Alena Podhorná

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 150 m, výška, koule 4kg
Ml. žáci 150 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 150 m, dálka, kriket
Žákyně 150 m, výška, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se v trojboji.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí pořadatel dle výkonosti přihlášench závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na stadionu jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat kohokoliv, kdo nebude dodržovat opatření.

Diváci jsou povinni nosit roušky, dodržovat rozestupy a pohybovat se pouze v místech pro ně vyhrazené. V případě naplnění maximálního počtu lidí si pořadatel vyhrazuje právo vykázat nezávodící osoby aby byl umožněn vstup závodníkům.

V disciplínách dálka, koule a hod kriketovým míčkem jsou 4 pokusy bez finále. Dráha má 200m. Může dojít k mírným změnám v časovém pořadu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je 50 Kč za závodníka. Členům ŠSK Újezd nad Lesy je startovné odpuštěno.

Přihlášky

Podávají oddíly po emailu na spolunastart@jirsa.dev od 20.5.2020 do 27.5.2020. Kapacita je omezena.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
17:00 výška Žci dálka Žcm koule 3kg Žky kriket Žkm
18:00 výška Žky dálka Žkm koule 4kg Žci kriket Žcm
19:00 150 m Žci 150 m Žky 150 m Žcm 150 m Žkm
SPOLU_paticka2