SPOLU NA STARTU - 66. ročník Polabských závodů - Kolín

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

01.06.2020

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Tuček 724031806
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Lékař Kateřina Vejborná
Výsledky zpracoval Antonín Morávek

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

POZOR!!! Závodníci a závodnice mládežnických kategorií mohou startovat v hodu oštěpem s nářadím odpovídajícím jejich kategorii a na odpovídající výšce a mezerách překážek!

Soutěže

Dorostenci 110 m př., oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., oštěp 500g
Junioři 110 m př.
Muži 100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 110 m př., dálka, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 100 m př., výška, oštěp 600g
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Hlavní závody:

Mužské kategorie: 400 m (75. ročník Memoriálu Rudy Plešingera), 1000 m (30. ročník Memoriálu Mirka Tučka), 3000 m (49. ročník Memoriálu Josefa Holečka), hod oštěpem (4. ročník Memoriálu Václava Širce ml.)

Ženské kategorie: 100 m překážek   

POZOR!!! Do pořadí v hlavních a memoriálových závodech se počítají i atleti mládežnických kategorií, kteří startují se svou vahou náčiní!

Základní výšky a zvyšování ve výšce bude určeno podle výkonnosti přihlášených závodnic.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravují tyto propozice. Do finálových pokusů postupuje vždy 8 nejlepších závodníků bez ohledu na věkovou kategorii.

Ceny:

V hlavních závodech první tři závodníci získají finanční ceny ve výši 2000, 1500 a 1000 Kč (při nesplnění výkonnostního limitu pouze ve výši 50%)

Výkonnostní limity: 400 m muži 48,40, 1000 m muži 2:31,00, 3000 m 8:45,00, oštěp (64,00), 100 m překážek ženy 14,20. Za překonání rekordu stadiónu v kategoriích mužů a žen pro vítěze prémie 2000 Kč (rekordy stadiónu - muži - 100 m 10,41, 400 m - 46,47, 1000 m - 2:22,3, 3000 m - 8:21,24, 110 m př. - 14,00, dálka - 797, oštěp 87,20, ženy - 100 m - 11,64, 400 m - 54,41, 100 m překážek - 13,21, výška - 187, oštěp - 66,06)

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v nové sociální budově od 13:30 hod. V průběhu závodu bude závodní kancelář fungovat v přístřešku za cílem.

Startovné

100 Kč za disciplínu splatné při prezentaci a vyzvednutí startovního čísla

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 22. května do pátku 29. května do 20.00 hod. Pořadatel provede výběr závodníků podle těchto kritérií:

1) V A bězích na 100 m překážek žen a na 1000 metrů mužů startují závodníci nominovaní Českým atletickým svazem. Pokud nebude v těchto bězích naplněna kapacita 8 závodnic a 10 závodníků, bude startovní listina doplněna dalšími přihlášenými závodnicemi a závodníky s nejlepší výkonností.

2) Startovat budou všichni přihlášení závodníci T.J. Sokol Kolín-atletika odpovídajících kategorií.

3) Na další místa ve startovních listinách budou doplněni závodníci podle výkonnosti v letech 2020 a 2019 do těchto počtů:

60 m žáci, 60 m žákyně, 100 m muži, 100 metrů ženy - 24 závodníků

1000 m muži - 20 závodníků

100 m překážek ženy, 110 m překážek muži a junioři - 16 závodníků

400 m muži, 400 m ženy, výška ženy, dálka muži, koule muži + junioři + dorostenci, oštěp ženy + dorostenky, oštěp muži + dorostenci - 12 závodníků

100 m překážek dorostenky, 110 m překážek dorostenci - 8 závodníků

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 13:30 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodnice ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím stadiónu stadiónu, přičemž rozcvičovat se lze také v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na místě označeném "MĚŘENÍ A VÁŽENÍ".

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v ___ Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v ___ a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové sociální budově. V šatnách si žádné věci neponechávejte, pořadatel za ně neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na zadní straně přístřešku za cílem.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěži ve výšce určuje pořadatel.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na zadní straně přístřešku za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v označeném stanu za cílem běhů.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
14:40 110 m př. M Finále 110 m př. Jři Finále
14:45 110 m př. Dci Finále výška Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
15:00 100 m př. Ž Finále
15:15 100 m př. Dky Finále
15:30 1000 m M Finále
15:45 100 m Ž Rozběh
16:00 100 m M Rozběh dálka M Finále
16:15 60 m Žci Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
16:25 60 m Žky Finále
16:40 400 m M Finále
16:50 400 m Ž Finále
17:05 100 m Ž Finále
17:10 100 m M Finále
17:20 3000 m M Finále

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro fotografy a novináře bude probíhat v závodní kanceláři.

Další informace

Na shledanou se těší

kolínští atleti

SPOLU_paticka2