SPOLU NA STARTU - Lovosice

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl ASK Lovosice

Datum

01.06.2020

Místo

Lovosice (U Stadionu, Lovosice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavlík Miroslav mirus.pavlik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ivan Galia
Časomíru zajišťuje Beneš Jan benes.honza@gmail.com
Výsledky zpracoval Beneš Jan benes.honza@gmail.com

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenci 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 800 m, dálka, raketka
Atletická přípravka-dívky 60 m, 800 m, dálka, raketka
Muži 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 800g
Ženy 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 600g
Žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 400g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.5. do 31.5. 20:00, mailem na benes.honza@gmail.com

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Šatny

Šatny nejsou k dispozici.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m EleZ výška Žky výška Žci výška Žkm výška Žcm dálka M dálka Ž dálka Dky dálka Dci oštěp 400g Žcm oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
16:10 60 m EleH
16:20 60 m Žkm
16:30 60 m Žcm výška M výška Ž výška Dci výška Dky dálka EleZ dálka EleH dálka Žkm dálka Žcm oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M
16:40 60 m Žky
16:50 60 m Žci
17:00 60 m Dky dálka Žky dálka Žci raketka EleH raketka EleZ
17:10 60 m Dci
17:20 60 m Ž
17:30 60 m M
17:45 800 m EleZ
17:50 800 m EleH
17:55 800 m Žkm
18:00 800 m Žcm
18:10 800 m Žky
18:20 800 m Žci
18:25 800 m Dky
18:30 800 m Dci
18:35 800 m Ž
18:40 800 m M
SPOLU_paticka2