SPOLU NA STARTU - Žatec I

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Žatec

Datum

01.06.2020

Místo

Žatec (Stadion Mládí Žatec)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Aleš Dvořák
Ředitel závodu Jan Bajbora 607 832 161 J.Bajbora@seznam.cz
Výsledky zpracoval Jan Bajbora 607 832 161 J.Bajbora@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Upravené kategorie : děvčata a chlapci / narozeni =  mladší : 2008 - 2010 a  starší :2005 -2007

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5. 2020 19:34 do 1.6.2020 14:40 (možno přihlásit půl hodiny před startem své disciplíny)

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

mitink1 mitink2
SPOLU_paticka2