SPOLU NA STARTU - Havlíčkův Brod

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Datum

01.06.2020

Místo

Havlíčkův Brod (Atletický stadion, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Musil Radek ramuscb@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Helena Bočková
Technický ředitel Doucha Jiří fanyhalen@seznam.cz
Hlasatel Ing. Uhman Jiří
Lékař SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Výsledky zpracoval Bočková Helena

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2009 - 2015

Soutěže

Dorostenci 100 m, dálka, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, dálka, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 100 m, dálka, raketka
Atletická přípravka-dívky 100 m, dálka, raketka
Juniorky 100 m, dálka, oštěp 600g
Junioři 100 m, dálka, oštěp 800g
Muži 100 m, dálka, oštěp 800g
Ženy 100 m, dálka, oštěp 600g
Žáci 100 m, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 100 m, dálka, raketka
Ml. žákyně 100 m, dálka, raketka
Žákyně 100 m, dálka, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15. 5. 20 do 29. 5. 2020

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Šatny

Šatny nejsou k dispozici z důvodu koronaviru.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 100 m M Finále 100 m Jři Finále 100 m Dci Finále 100 m Žci Finále 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále 100 m Žky Finále dálka Žcm Finále dálka Žkm Finále dálka EleH Finále dálka EleZ Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
16:45 100 m Žcm Finále 100 m Žkm Finále 100 m EleH Finále 100 m EleZ Finále dálka M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále dálka Žci Finále dálka Ž Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále dálka Žky Finále raketka Žcm Finále raketka Žkm Finále raketka EleH Finále raketka EleZ Finále
SPOLU_paticka2