SPOLU NA STARTU - Jihlava

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

01.06.2020

Místo

Jihlava (atletický stadion Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Machovec Bohumír
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková

Startují

ročníky 1960 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1960 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Jedná se o uzavřené oddílové závody.

Soutěže

Technická ustanovení

Disciplíny
60 m, 800 m, skok daleký, oštěp

Každý závodník si může vybrat libovolný počet discíplín.

Závodní kancelář
Otevřena od 15.00 hod.

V průběhu závodů bude třeba dodržovat všechna platná vládní nařízení.


Prezence
Závodník se prezentuje nejpozději 10 minut před zahájením soutěže u startéra nebo vrchníka disciplíny.

Rozdělení do skupin

Provede řídící soutěže


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.5. do 30.5. 20:00 hodin.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření,
které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat.

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník bude po dobu závodu na tribuně.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
15:30 60 m
16:00 dálka
16:45 oštěp
17:30 800 m

Parkování

Vedle vrhačského sektoru - směrem k ZOO

SPOLU_paticka2